Medische of Psychosociale basiskennis

De zorgverzekeraars Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar komen gezamenlijk met opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis voor aanbieders van alternatieve zorg. Aanbieders van alternatieve / complementaire zorg komen alleen nog in aanmerking als zij tenminste beschikken over algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied én daarnaast over uitgebreidere kennis beschikken op minstens een van deze twee gebieden.

Opleidingseisen opgesteld door PLATO

De eisen waaraan de opleidingen moeten voldoen zijn in opdracht van de zorgverzekeraars opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) heeft de korte HBO-programma’s van Hogeschool NTI geaccrediteerd. Na afronding voldoe jij 100% aan de nieuwe eisen en kom je in aanmerking voor vergoeding vanuit de eerder genoemde zorgverzekeraars!

Welk traject kan ik het beste kiezen?

Voordat je een keuze maakt adviseren wij je om contact op te nemen met jouw beroepsvereniging. Zij kunnen jou het beste adviseren welk traject het beste bij jou past. Hulpverleners in de overwegend medische zorg zullen doorgaans het traject Medische basiskennis volgen, hulpverleners in de psychosociale zorg (bijvoorbeeld als counsellor) zullen doorgaans het traject Psychosociale basiskennis.

Hogeschool NTI biedt 3 verschillende korte HBO-programma's aan:

Kort HBO-programma Medische basiskennis 
Het korte HBO-programma Medische basiskennis omvat PLATO tabel A en B (Algemene basiskennis en medische basiskennis). Het accent ligt tijdens deze opleiding op het medische gebied.

Kort HBO-programma Psychosociale Basiskennis
Het korte HBO-programma Psyschosociale basiskennis omvat PLATO tabel A en C. (Algemene basiskennis en Psychosociale basiskennis). Het accent ligt tijdens deze opleiding op psychologisch gebied. 

Kort HBO-programma Medische en psychosociale basiskennis
Bij Hogeschool NTI heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een gecombineerd traject. Hiermee haal je zowel het diploma Medische basiskennis en het diploma Psychosociale basiskennis.

Het verschil tussen Medische en Psychosociale basiskennis

Bij Hogeschool NTI heb je de keuze uit drie korte HBO-programma’s, gebaseerd op de eindtermen die door PLATO als volgt zijn beschreven en opgebouwd.

A. Algemene basiskennis
B. Medische basiskennis C. Psychosociale basiskennis
Medische basiskennis op hoger cognitief niveau Psychosociale basiskennis op hoger cognitief niveau
Psychosociale basiskennis op elementair niveau Medische basiskennis op elementair niveau

A. Algemene basiskennis.
Dit betreft een gemeenschappelijk deel voor alle zorgverleners over dezelfde onderwerpen en op hetzelfde niveau.

B. Medische basiskennis.
Dit is bedoeld voor het deel van de zorgverleners die vanuit het oogpunt van veiligheid meer van de medische basiskennis moeten weten. Hier zitten ook enkele meer psychosociale onderwerpen in. Het niveau waarop dit beheerst moet worden verschilt van de psychosociale basiskennis zoals beschreven onder C.

C. Psychosociale basiskennis.
Dit is bedoeld voor therapeuten die in hun werk het accent leggen op psychosociale begeleiding en hulpverlening. Tot deze basiskennis behoort ook enige medische basiskennis, maar de omvang en het beheersingsniveau verschilt van de medische basiskennis zoals beschreven onder B.