O&O fondsen

NTI Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

NTI Zakelijk werkt samen met verschillende Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen). Tevens is NTI Zakelijk geselecteerd als aanbieder voor de (ESF) opleidingen voor de volgende O&O fondsen: Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Flexbranche (STOOF), Stichting SWO, OOM en Metalectro (Metaalsector) en Stichting Scholingsfonds Verkeersopleidingen (BOVAG/SVV) en OTIB (Technische installatiebedrijven).

Opleidings- en ontwikkelingssubsidie voor de zzp'er (OOZZP)

Sinds kort kunnen zzp'ers gebruik maken van de subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor opleiding en ontwikkeling. Zo worden zzp'er in staat gesteld hun kennis te verbreden en/of verdiepen. De fondsen zijn zowel beschikbaar voor zzp'ers als voor startens die vanuit een betaalde baan als zelfstandige beginnen.

De stichting Opleidings en Ontwikkelingsfonds voor Zelfstandigen Zonder Personeel (OOZZP) maakt de ESF-subsidie toegankelijk en brengt opleiders en zelfstandigen bij elkaar. Ter ondersteuning van zelfstandige professionals is het platform ZZP4Growth ontwikkeld.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Flexbranche (STOOF)

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Door onder meer vergrijzing, ontgroening en een groeiend aantal jongeren zonder startkwalificatie ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers. Ook in de flexbranche zal dit goed merkbaar zijn. Daarom is het opleiden van flexkrachten van essentieel belang. Niet alleen voor jongeren en herintreders, ook voor volwassenen die al jaren aan het werk zijn

STOOF helpt werkgevers die afdragen aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendsector (SFU) bij het verkrijgen van ESF subsidie. Via dit webportal kunt u, als werkgever, eenvoudig ESF subsidie aanvragen op de kosten voor scholing van uw werknemers (vast en flexibel). De volgende opleidingen van NTI zijn subsidiabel.

 • MBO Bedrijfsadministratief medewerker
 • Praktijkdiploma Boekhouden
 • Praktijkdiploma Loonadministratie
 • Workshop Commerciële Vaardigheden
 • NIMA Communicatie A
 • EVC
 • Sociale Hygiëne
 • MCDST
 • MCSA
 • MS Excel
 • MS Outlook
 • MS Powerpoint
 • MS Windows
 • MS Word
 • Logistiek Medewerker
 • AKA
 • Workshop Leidinggeven
 • NEMAS Middle Management
 • Workshop Timemanagement
 • Workshop Projectmanagement
 • MBO Zorghulp
 • MBO Helpende Zorg en Welzijn
 • MBO Pedagogisch Werker
 • MBO Verzorgende
 • MBO Directiesecretaresse
 • MBO Secretaresse
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Nederlands voor anderstaligen

Stichting SWO (Sport Werk en Opleiding)

De Stichting Sport, Werk & Opleiding is in 2004 opgericht door de branchevereniging van Sportleveranciers (FGHS) en NL-Sporter, de belangenorganisatie voor de Nederlandse Topsporter. De missie van de Stichting SWO is het ondersteunen van professionalisering door het bevorderen van opleidingsbeleid. SWO biedt aan bedrijven in de sportartikelenbranche de mogelijkheid om ruim 30% van hun opleidingskosten gesubsidieerd te krijgen via het Europees Sociaal Fonds (ESF). NTI Zakelijk is na een aanbestedingsprocedure door Stichting SWO geselecteerd als EVC aanbieder.

SOBB

De Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) is in 1993 opgericht en zet zich in voor scholing en vakbekwaamheid van beveiligingsmedewerkers, het ontwikkelen van een goede en doorlopende opleidingenstructuur, het bieden van en het houden van toezicht op het praktijkonderwijs in de beveiliging. Daarnaast is de SOBB verantwoordelijk orgaan voor een aantal scholingssubsidies. De erkende NTI MBO-opleiding Beveiliger niveau 2 is opgenomen in het cursusbestand van SOBB.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Metaal (OOM)

Medewerkers van bedrijven die aangesloten zijn bij OOM hebben een persoonlijk opleidingsbudget. De werknemers kunnen in de cursuscatalogus van OOM een opleiding uitkiezen die zij kunnen volgen. De opleidingen van het NTI zijn opgenomen in de cursuscatalogus van OOM. Hierdoor kunnen medewerkers in de metaalbranche een NTI-opleiding uitkiezen en op deze manier gebruik maken van het persoonlijke opleidingsbudget. Medewerkers kunnen een NTI-opleiding uitkiezen op: http://www.cursuscatalogus.nl/

Metalektro

Ook voor 2011 is de brancheaanvraag goedgekeurd die de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O) Metalektro heeft ingediend. Een extra jaar tot 75% vergoeding voor nog meer trainingen. Deze vergoeding wordt mogelijk gemaakt door A+O met een bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

NTI biedt onderstaande subsidiabele opleidingen aan van Metalektro:

Thema 1: human resource
2. Praktisch leidinggeven
3. Functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken voeren
7. Medewerker personeelszaken
8. Praktisch personeelsmanagement
9. P&o voor niet p&o’ers

Thema 2: softskills
1. Communicatietraining
2. Communicatie op de werkvloer
3. Omgaan met veranderingen
4. Effectief samenwerken

Thema 3: vaktechnische trainingen/logistiek
7. Taalcursus Nederlands
8. Taalcursus Nederlands voor anderstaligen
9. Taalcursus Duits
10. Taalcursus Engels
11. Taalcursus Frans
12. Taalcursus Spaans

Stichting Scholingsfonds Verkeersopleidingen (SSV / Bovag)

Bedrijven die zijn aangesloten bij SSV/Bovag kunnen gesubsidieerde opleidingen uitkiezen. Het NTI is geselecteerd als opleidingsaanbieder voor de volgende opleidingen:

 • BHV
 • Computercursussen (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 • Debiteurenbeheer
 • Planning
 • Receptionist
 • Boekhouding
 • Officemanager
 • Verkoopvaardigheden
 • Klachtafhandeling

Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)

De opleidingen van NTI Zakelijk zijn opgenomen in de OTIB cursuscatalogus. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB). Het gaat voornamelijk om de volgende opleidingen en cursussen:

 • Administratie
 • Computer
 • Marketing (NIMA)
 • Management (Nemas)
 • Talen

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD)

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) is de koepelorganisatie van de drogisterijbranche. In het bestuur van het CBD zijn het grootwinkelbedrijf, de zelfstandige drogisten en de supermarkten met drogisterijafdeling vertegenwoordigd. Werkgevers kunnen voor de onderstaande opleidingen van het NTI maar liefst 40% ESF-subsidie retour ontvangen. De regeling geldt voor de volgende opleidingen:

 • Vakopleiding Drogist
 • Assistent-drogist

Colland

Colland Arbeidsmarkt is het O&O Fonds voor de agrarische en groene sectoren in Nederland. Bedrijven die zijn aangesloten bij Colland kunnen met ESF-subsidie studeren bij het NTI in de workshop communicatieve vaardigheden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar zakelijk@nti.nl of bellen met 088 - 1 630 600.