Talentest - Nederlandse spelling

Weet je soms niet wanneer een woord eindigt op een d, t of dt? De Nederlandse spelling is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Verder wordt er bij zakelijke correspondentie verwacht dat je foutloos de Nederlandse taal beheerst. Geef antwoord op de onderstaande 10 vragen en test jouw kennis op het gebied van spelling en grammatica!

Hoeveel persoonsvormen kent de Nederlandse taal?
Geef aan in onderstaande zin wat het zelfstandige werkwoord en het hulpwerkwoord is. Ik zou dat gemaakt willen hebben.
In de zin “Loop door!” is het werkwoord in de.... ?
Hoe wordt een onvoltooid deelwoord gevormd?
Wat is in de volgende zin het bijvoeglijk naamwoord? De groenteboer brengt ons dagelijks met zijn wagen verse groente.
Veel beleidsstukken bevatten lange zinnen die vaak met een voorzetsel kunnen worden ingekort. Geef in de volgende zin aan welk voorzetsel het eerste gedeelte kan vervangen. Door middel van de impregnatie van het hout, zal het hout niet snel schimmelen.
Geef aan wat het wederkerende voornaamwoord is.
Wat is het onderwerp in de volgende zin. De dochter van mijn buurman is zwanger.
Welke zin is correct?
Welke zin is correct?