NTI Zakelijk

#1

De voordelen van NTI Zakelijk

  • Uitstekend te combineren met een baan
  • Studiekosten aftrekbaar
  • Erkenning en hoge kwaliteit : ISO-27001

Contact NTI Zakelijk

Vast aanspreekpunt, flexibele betalingsmogelijkheden en staffelkortingen

NTI Zakelijk staat voor ‘op maat’ ondersteuning en begeleiding tijdens het studieproces voor student en bedrijf. NTI biedt onder andere één vast aanspreekpunt voor uw bedrijf en aantrekkelijke kortingen op het lesgeld bij meerdere inschrijvingen.

NTI-opleidingen zijn uitstekend te combineren met een baan

Ideaal om naast een baan te volgen, dat zijn de opleidingen van NTI. ‘Studeren op je eigen manier’ is één van de kenmerken van de opleidingen. Dit houdt in dat de student ieder gewenst moment kan starten en in zijn eigen tijd en tempo kan studeren. Er is slechts een beperkt aantal collegedagen, dus geen afwezige werknemers of een onderbreking van de werkzaamheden. Een studie bij NTI is daarom uitstekend te combineren met een baan.

Maatwerk- en in-companyopleidingen

NTI Zakelijk heeft een breed assortiment en is daarom bij uitstek in staat om de grote diversiteit aan opleidingsbehoeften van uw medewerkers in te vullen. Dit, in combinatie met het unieke Blended Learning-onderwijs dat niet ten koste gaat van de dagelijkse werkzaamheden en de voordelige opleidingskosten, maakt NTI Zakelijk tot de ideale partner in scholing voor uw bedrijf.

NTI Zakelijk geeft graag, samen met u, invulling aan de scholingsbehoeften binnen uw bedrijf. Op basis van een zorgvuldige analyse van de scholingsbehoefte binnen uw bedrijf en een intakegesprek met de deelnemers die de scholing voor uw bedrijf gaan volgen, vult NTI Zakelijk de scholingsbehoefte flexibel en efficiënt in.

Studiekosten aftrekbaar voor bedrijven

U kunt als werkgever de werkelijke kosten van scholing of studie van uw personeel fiscaal van de winst aftrekken. Deze kosten moeten wel verband houden met het (toekomstig) functioneren van de werknemer binnen uw bedrijf.. Als werkgever kunt u de kosten van een opleiding of cursus rechtstreeks betalen of onbelast vergoeden aan uw werknemer. U mag ook reis- en verblijfkosten en bijvoorbeeld lunches die verband houden met het volgen van de opleiding onbelast vergoeden. Wel is er echter een beperking opgenomen met betrekking tot studiereizen.

Het is belangrijk op te merken dat werknemers sinds de invoering van het STAP-budget geen scholingsuitgaven meer kunnen aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting.

Erkenning en hoge kwaliteit

NTI is van rechtswege erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De opleidingen zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend, dan wel aangewezen op grond van WEO (Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen), de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek). Daarnaast beschikt NTI over de ISO27001 informatiebeveiliging certificering.

NTI Zakelijk is Cedeo-erkend

NTI Zakelijk is Cedeo-erkend voor maatwerk- en open bedrijfsopleidingen. Dit houdt in dat minimaal 80 procent van onze bedrijfsklanten tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening. Een signaal waaruit blijkt dat kwaliteit bij ons voorop staat.

Cedeo is opgericht om de kwaliteit van bedrijfsopleidingen te verbeteren. Inmiddels is Cedeo uitgegroeid tot het kenniscentrum op het gebied van HR-trends, onderzoeksmethoden, auditing en kwaliteitsverbetering.

Een Cedeo-erkenning kan worden behaald wanneer organisaties zelf een onderzoek hebben aangevraagd, waarbij een uitvoerige enquête wordt gehouden onder opdrachtgevers. NTI Zakelijk heeft dit gedaan en uit het onderzoek zijn positieve resultaten naar voren gekomen. Wanneer minimaal 80 procent van onze opdrachtgevers zeer te spreken is over onze dienstverlening kan een Cedeo-erkenning worden behaald. NTI Zakelijk voldoet zodoende volledig aan deze eis en biedt uw bedrijf een gegarandeerde kwaliteit.

MEER INFORMATIE