Voorwaarden ESF-subsidie 2011-2012

Bespaar 40% op kosten opleiding en examen

Graag attenderen wij je op de mogelijkheid om via het CBD subsidie te verkrijgen van 40% op de opleiding- en examenkosten. De subsidieperiode loopt van 1 augustus 2011 t/m 31 juli 2012.

Wat valt er onder de subsidie?

Je kunt als werkgever de subsidie aanvragen voor de opleidingen en examens van: Verkoop in de Drogisterij, Assistent-drogist of Vakopleiding Drogist.

Aanvullende voorwaarden

Voor bovenstaande opleidingen en examens gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • Opleidingen en cursussen moeten gestart zijn na 1 augustus 2011 en afgerond voor 31 juli 2012. Let op: de bewijslast die je bij de aanvraag voegt, moet binnen de genoemde periode vallen. Denk hierbij aan factuur, betaalbewijs, bewijs van het volgen van de opleiding.
  • Examens moeten binnen de periode 1 augustus 2011-31 juli 2012 plaatsvinden.

Hoe aanvragen?

Je moet zelf via jouw werkgever de subsidie aanvragen. Je gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Je dient dit formulier volledig in te vullen en op te sturen aan het CBD. We vragen je goed te kijken naar de bewijsstukken die je moet meesturen voor de dossiervorming om de subsidie te kunnen verstrekken. Welke stukken dat zijn, lees je op het aanvraagformulier.

Wanneer vindt uitbetaling plaats?

Wanneer een opleiding of cursus is afgerond en het CBD in het bezit is van alle benodigde bewijsstukken, wordt overgegaan tot uitbetaling van 40% subsidie van uw scholingskosten.

Vragen?

Heb je vragen over de aanvraagprocedure van de subsidie? Neem dan telefonisch contact op met het CBD, afdeling K&I, via 0346-584200, of mail naar info@cbd-maarssen.nl.

Waarom subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds?

Op 1 juli 2007 is de nieuwe Geneesmiddelenwet in werking getreden. Deze wet stelt kwaliteitseisen aan de drogisterijen, onder andere voor wat betreft het opleidingsniveau van het personeel. Dit is van belang om te zorgen dat het personeel voldoende kennis in huis heeft om een goed en actueel advies over zelfzorggeneesmiddelen te kunnen geven. Als branche zorgen we dat we aantoonbaar aan de geneesmiddelenwet voldoen door het certificeren van de winkels. Een belangrijk onderdeel van de certificering is dat je beschikt over voldoende opgeleid en nageschoold personeel. Om de branche hierin te ondersteunen, vraagt het CBD telkens nieuwe ESF-subsidie aan bij de Europese Unie wanneer er weer een nieuwe aanvraagmogelijkheid is. Op die manier kunt u als werkgever aan jouw scholingsverplichtingen voldoen tegen een sterk gereduceerde prijs.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor 40% ESF subsidie gelden onderstaande voorwaarden.

  • Bij de gesubsidieerde opleiding en/of examen mag de werkgever, bij vervroegd uitdiensttreding van een medewerker, een eventuele regeling van teruggaaf van cursuskosten door de medewerker niet toepassen.
  • Heb je een afgeronde HBO-opleiding of hoger dan ben je uitgesloten van deelname.
  • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen, dus controleer nauwkeurig of de noodzakelijke bewijsstukken zijn ingesloten en dat zowel de werkgever als werknemer heeft ondertekend.
  • Opleidingen en cursussen moeten gestart zijn na 1 augustus 2011 en afgerond voor 31 juli 2012. Let op: de bewijslast die u bij de aanvraag voegt, moet binnen de genoemde periode vallen. Denk hierbij aan factuur, betaalbewijs, bewijs van het volgen van de opleiding. Uitzonderingen hiervoor kunnen zijn opleiding Drogist of nascholing.
  • Examens moeten binnen de periode 1 augustus 2011 – 31 juli 2012 plaatsvinden.
  • Er is maar een beperkt subsidiebedrag beschikbaar; deelnemers die te laat zijn ingeschreven en/of de studie afronden na sluiting van deze subsidie (bij het bereiken van de einddatum en/of het maximaal beschikbare subsidiebedrag) wordt de subsidie niet aan de werkgever uitgekeerd.

NB: ook als werkgever kun je gebruikmaken van deze ESF-subsidie; voorwaarden:

Kopie loonstrook vervalt, hiervoor komt in de plaats:

  • a. recent uittreksel KvK (kopie); niet ouder dan 2 maanden;
  • b. kopie aangifte inkomstenbelasting. Let op: bedragen mogen ‘geblindeerd’ worden.