Toetscommissie Technische domein

De toetscommissie van Hogeschool NTI zoekt een nieuw lid voor de technische opleidingen.

Binnen de Toetscommissie van Hogeschool NTI is er een vacature voor een lid voor het technische domein. Binnen het technische domein van de hogeschool vallen de hbo-opleidingen Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde. We zijn uitsluitend op zoek naar iemand met specifieke kennis van de technische vakken.

De toetscommissie van Hogeschool NTI is een interne commissie. Deze commissie bestaat uit een selectie van examinatoren die elk een domein vertegenwoordigen, aangevuld met toetsdeskundige(n) vanuit de hogeschool zelf. Het vaststellen van toetsen maakt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden uit.

De Toetscommissie vergadert zes keer per jaar over de volgende zaken:

  • Kwaliteit plannen van aanpak en scripties;
  • Kwaliteit vastgestelde toetsing;
  • Kwaliteit steekproeven toetsing;
  • Analyseren kengetallen en enquêteresultaten toetsing en doen van aanbevelingen richting Examencommissie;
  • Klachten en bezwaren.

De Toetscommissie overlegt tenminste tweemaal per jaar met de Examencommissie en geeft input op beleidsvraagstukken van de Examencommissie.

Spreken de werkzaamheden u aan, bent u deskundig in het technische domein en heeft u ervaring met het vaststellen van toetsen en/of toetsontwikkeling stuur dan een e-mail met uw motivatie en cv naar freelancehogeschool@nti.nl

Na ontvangst van uw e-mail wordt op korte termijn contact met u opgenomen.

Vul postcode en huisnummer hierboven in

Je kunt je straat en plaatsnaam handmatig aanpassen.

Er zijn geen straat en plaatsnaam gevonden voor deze postcode. Je kunt je straat en plaatsnaam handmatig aanpassen.