Erkende opleidingen

Bij het NTI ben je verzekerd van erkende, waardevolle opleidingen. De NTI-opleidingen zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend dan wel aangewezen op grond van de WEO (Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen), de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). Overigens krijgt een onderwijsinstelling deze aanwijzingen niet zomaar. Om bijvoorbeeld als Hogeschool HBO-getuigschriften te mogen uitreiken dient een onderwijsinstelling te voldoen aan strenge kwaliteitseisen die door het ministerie van onderwijs op gezette tijden worden gecontroleerd. Bovendien is het ontwikkelingstraject van de NTI-opleidingen en -examens ISO 9001- gecertificeerd, waardoor kwaliteit gegarandeerd is!

NVAO-accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is dé onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen waarborgt. Door de NVAO-toetsing en -accreditatie weet je zeker dat de erkende opleiding aan alle eisen van deze hoogstaande kwaliteit voldoet. Alle HBO-opleidingen van Hogeschool NTI hebben een kwaliteitsstempel van de NVAO ontvangen of de aanvraag hiervoor loopt. Zo ben je met een opleiding van Hogeschool NTI verzekerd van de beste kwaliteit, internationale erkenning en van een opleiding die perfect aansluit op de wensen en eisen van de arbeidsmarkt. Dit is dus je extra garantie voor kwaliteit!

Hogeschool NTI als beste beoordeeld door de Onderwijsinspectie

In het meest recente inspectieonderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs is onderzoek gedaan naar de waarborging van de kwaliteit van HBO-deeltijdopleidingen. In dit rapport onder 13 hogescholen (zowel private als publieke) zijn de procedures rond voorlichting, toelating en vrijstellingen onderzocht, evenals de studielast en examinering. Hogeschool NTI heeft van de Onderwijsinspectie een goed rapport gekregen in het kader van een onderzoek naar Hbo-deeltijdopleidingen. Van de 16 onderzochte items werden er 13 met een goed en 3 met een gedeeltelijk goed gewaardeerd. Er zijn geen onvoldoendes gegeven. Hogeschool NTI is daarmee de enige deeltijdopleider die geen enkele onvoldoende heeft gekregen, in tegenstelling tot andere grote opleiders.

Inhoudelijk gemiddeld met een 8 beoordeeld in de NSE

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootste, jaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek onder hogescholen en universiteiten. Wij hechten veel waarde aan de mening van onze studenten. Daarom doet Hogeschool NTI als enige private hogeschool al 5 jaar mee aan de NSE, die wordt afgenomen onder meer dan 200.000 studenten. We zijn erg trots dat in de NSE 2013 onze opleidingen op inhoud gemiddeld een 8 scoren. De opleidingen HBO Toegepaste Psychologie, HBO Commerciële economie en de opleiding HBO Small Business & Retailmanagement zijn zelfs inhoudelijk als beste opleidingen van Nederland beoordeeld! Ook de opleidingen HBO Rechten, HBO Bedrijfsadministratie, HBO Bedrijfskundige informatica en HBO Integrale veiligheid horen inhoudelijk tot de top 3 beste opleidingen van Nederland.