HBO Bachelor Toegepaste psychologie - E-mental health

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in van Hogeschool NTI. We geven je met deze proefles zicht in de opleiding.

Je start zo direct met een e-video over de module Medische Basiskennis. Daarna lees je een interessant stuk uit het boek: Inleiding in de psychologie. Na het lezen van de lesstof kun je jezelf testen door vragen te beantwoorden. Uiteraard krijg je de antwoorden later in de proefles. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Succes en veel plezier met de proefles!

HBO Studieadvies


Start proefles

De onderstaande e-video vertelt in het kort waar de module Medische basiskennis over gaat en hoe jij de module succesvol kunt afronden.


Wat is psychopathologie?

De onderstaande tekst gaat over het onderwerp psychopathologie.

De psychopathologie houdt zich bezig met psychologisch afwijkend gedrag, dat wil zeggen, met gevoelens en gedragingen van mensen die irrationeel en moeilijk te begrijpen zijn, die slecht zijn aangepast en die schadelijk voor henzelf en/of voor hun omgeving zijn.

Het probleem met het begrip 'afwijkend gedrag' is echter groot. Immers, met dit begrip is niet nauwkeurig af te bakenen op welk moment een afwijking dermate groot is, dat er sprake is van een psychologische stoornis. Is heel vaak je handen wassen voldoende afwijkend om van een psychische stoornis te kunnen spreken? Wat afwijkend gedrag is, kan namelijk bepaald worden door maatschappelijke normen, door de zeldzaamheid van het gedrag, of door wettelijke normen. Vertoont iemand die met enige regelmaat liegt een psychische stoornis, omdat wordt afgeweken van de maatschappelijke norm dat liegen niet mag? Heeft iemand die niet stil kan zitten, een psychische stoornis, of is die persoon gewoon een beetje druk? In communistisch Rusland werden mensen die veel kritiek hadden op het communistische systeem soms in een psychiatrische kliniek opgesloten voor behandeling. Zij weken teveel af van de ideologie (normen) van de heersende klasse, maar hadden zij daardoor een psychologische afwijking?

Ook zijn er mensen die gevaarlijke slangen in hun huiskamer hebben, of die met een parachute van een flat af springen. Statistisch gezien komt dit soort gedrag erg weinig voor en kan als een afwijking worden bestempeld. Toch zal vrijwel niemand hierbij spreken van een psychische stoornis. Mensen die inbreken en stelen, zullen met hun gedrag afwijken van de wettelijke normen. Toch zullen ze eerder, als ze gepakt worden, een straf oplopen, dan het etiket van een psychische stoornis opgeplakt krijgen. Er moet daarom meer aan de hand zijn dan het overschrijden van maatschappelijke en wettelijke normen, of het vertonen van zeldzaam gedrag, voordat een psycholoog tot de conclusie komt dat iemand leidt aan een psychische stoornis.

Pas als de persoon zelf en/of zijn omgeving last gaat krijgen van zijn gedragingen, kan er aanleiding zijn om te onderzoeken of er sprake is van een psychische stoornis. Hoe zo'n onderzoek eruit kan zien, komt in de volgende paragraaf aan de orde.

Diagnose stellen

In de afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van een classificatie van psychische afwijkingen. In die classificatie is vastgesteld welke vormen van afwijkende gedragingen, gedachten en gevoelens bij welke typen psychische stoornissen horen.

Voorbeeld 6.1
Gerard heeft perioden waarin hij alles aan kan, zeer energiek is, weinig slaapt, de wildste dingen doet en zich fantastisch voelt. In die perioden doet hij vanuit een impuls de gekste dingen. Niets is hem te dol en hij heeft een onuitputtelijke energie. Daarnaast zijn er ook perioden waarin hij moeilijk zijn bed uitkomt, somber is, nagenoeg niets aanpakt en zich door de dagen heen sleept. Dit kan zo erg worden dat hij liever niet meer wil leven.

In de hedendaagse classificatie worden deze gedragingen en gevoelens gediagnosticeerd als een bipolaire stemmingsstoornis. Het gebruik van een gemeenschappelijke classificatie stelt psychologen, hulpverleners en psychiaters in staat, om goed en duidelijk met elkaar te communiceren. Zij weten daardoor wat er met een cliënt aan de hand is, als gezegd wordt dat deze een bipolaire stemmingsstoornis heeft. Hoe stelt men vast welke stoornis iemand heeft?

Diagnostisch onderzoek

In de meeste gevallen bestaat het diagnostisch onderzoek uit een mixture van methoden om gegevens te verzamelen over de cliënt. Wanneer deze bij een psycholoog komt met zijn klachten, zal de psycholoog in een gesprek met de cliënt proberen vast te stellen wat de aard van de klachten is. Dit gesprek wordt een klinisch interview genoemd.

Voorbeeld 6.2
Een gescheiden man is door zijn huisarts verwezen naar een psycholoog, omdat hij al langere tijd depressief is en antidepressieve medicijnen niet hebben geholpen. De psycholoog probeert in het eerste gesprek vast te stellen hoe ernstig de klachten zijn, wanneer die zich voordoen (onder welke omstandigheden), hoe lang de cliënt al depressief is en of er gebeurtenissen in het verleden zijn geweest die hiertoe hebben bijgedragen.

Naast het klinische interview kan ook gebruik worden gemaakt van andere vormen van informatieverzameling. De aard en de ernst van de depressieve klachten, zoals die uit het klinische interview naar voren komen, kan eventueel worden bevestigd door de cliënt een zelfbeoordelingslijst in te laten vullen. De ADP-IV vragenlijst (Schatte & Doncker, 1994) beoogt twaalf onderscheiden persooonlijkheidsstoornissen te meten en tevens in welke mate de persoon hinder van een stoornis heeft (zie tabel 6.1).

De twaalf stoornissen die met het ADP-IV gemeten worden, zijn ontleend aan de indeling in stoornissen in de DSM-IV. Dit is een classificatie die algemeen gebruikt wordt. Op elke vraag kan worden aangegeven in welke mate de omschrijving bij de persoon past. Hoe hoger de score op de vragen van een bepaalde stoornis, hoe meer die persoon daarop getypeerd kan worden. Wanneer de score op een bepaalde vraag hoog is, moet tevens worden aangegeven of die eigenschap nadelig is voor de persoon zelf of voor anderen (zie figuur 6.1).

De scores lopen van helemaal oneens (1) tot helemaal eens (7). Wanneer de persoon 5 of hoger scoort, dient hij aan te geven of deze eigenschap 'u of anderen leed of last heeft berokkend'. De antwoorden hierop kunnen zijn: helemaal niet, enigszins, zeer zeker.

Volg TP opleiding!

Wanneer de psycholoog een beter beeld wil krijgen van de frequentie waarin bepaalde ervaringen zich voordoen en in welke omstandigheden, kan de persoon gevraagd worden een dagboek bij te houden (zie tabel 6.2).

Om na te kunnen gaan of bepaalde lichamelijke afwijkingen de oorzaak kunnen zijn van een psychische stoornis bij schizofrene cliënten, kan een test gebruikt worden. De Wisconsin Card Scoring test is een opdracht om kaarten te sorteren. Mensen die dit niet goed kunnen uitvoeren, hebben wellicht een storing in het functioneren van de prefrontale cortex. Vermoed wordt dat deze storing samenhangt met schizofrenie.

Ten slotte kan ook observatie van gedrag informatie opleveren die te gebruiken is om een diagnose te stellen. Bij schoolkinderen met leerproblemen kan bijvoorbeeld sprake zijn van een extreem gebrek aan concentratie. Door te observeren hoe lang ze hun aandacht bij een punt houden en hoe snel ze overspringen naar iets anders, is de mate van concentratie te meten.


Vragen

Ben je benieuwd of je de theorie goed hebt begrepen? Maak dan de onderstaande vragen. De antwoorden komen later in de proefles terug.

 1. Wat is psychopathologie?
 2. Hoe wordt afwijkend gedrag bepaalt?
 3. Wat is classificatie en waarom is dit ontwikkeld?

Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. De onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.Bekijk hier de antwoorden

Onderstaand kun je jouw antwoorden controleren.

 1. Psychopathologie houdt zich bezig met psychologisch afwijkend gedrag. Dit zijn gevoelens en gedragingen van mensen die irrationeel en moeilijk te begrijpen zijn, die slecht zijn aangepast en die schadelijk voor henzelf en/of voor hun omgeving zijn.
 2. Afwijkend gedrag is een groot begrip. Het is niet nauwkeurig af te bakenen. Het kan mede bepaald worden door de maatschappelijke normen, door de zeldzaamheid van het gedrag of door wettelijke normen.
 3. Het ontwikkelen van een classificatie is ontwikkeld voor psychische afwijkingen. Hierin staat vastgesteld welke vormen van afwijkende gedragingen, gedachten en gevoelens bij welke typen psychische stoornissen horen.

Ervaringen van studenten

Hogeschool NTI heeft al veel studenten geholpen bij het afronden van hun opleiding. Een kleine greep uit de ervaringen van onze huidige studenten.

Carieke Pol
"Studeren bij het NTI past precies bij mij. Je hebt zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig, dat wel. Maar als je dat in huis hebt kun je voor de rest vertrouwen op het vakmanschap van het NTI."

Kaylin Verhulst-Boesten
"Ik vind het zeer prettig om bij het NTI te studeren. De studiestof is duidelijk omschreven en ik kan in mijn eigen tempo werken. Als ik een periode minder tijd heb, studeer ik wat minder en andersom. De praktijkdagen zijn een aanvulling op de leerstof, hier oefen je ook goed met de geleerde theorie. Zeker een aanrader!"

Sebastiaan Dalen
"Ik loop nu tegen het eind van mijn studie en ik moet zeggen dat het mij erg goed bevallen is. Het studieprogramma is prima te doen als je er voldoende aandacht aan geeft. De combinatie studie/werk is mij erg meegevallen. Het is voor mij de perfecte manier van leren. Ik zou het anderen zeker aanbevelen."


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met Kort HBO Toegepaste psychologie - E-mental health dus zet vandaag nog de eerste stap!

8 redenen om bij het NTI te studeren

 1. Erkende opleidingen, gewaardeerd in het bedrijfsleven
 2. Prettige en deskundige begeleiding door ervaren docenten
 3. Voordelig lesgeld
 4. Flexibel studeren
 5. Studeren met veel persoonlijk contact
 6. Modern studeren via onze digitale leeromgeving
 7. Persoonlijke studiebegeleiding van een mentor
 8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus

Neem gerust contact met ons op, als je nog vragen hebt. Succes met het kiezen van je opleiding!

1 / 1