Kom jij in aanmerking voor de subsidieregeling?

Wil je gebruik maken van de scholingsvoucher voor werkzoekende in de langdurige zorg? Dan moeten in ieder geval de volgende twee situaties voor jou gelden:

 • Je hebt een baan in de langdurige zorg of een werkloosheidsuitkering uit een baan uit het verleden in de langdurige zorg; én
 • Je gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep of wil daarvoor een EVC (ervaringscertificaat) procedure volgen.

Voorwaarden

 • Je plaatst je cv op werk.nl en gaat ermee akkoord dat UWV jou registreert als werkzoekende.
 • Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt € 2.500,- (inclusief btw). Hieronder vallen alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld.
 • De aanvraag moet uiterlijk binnen 14 dagen na de start van de opleiding bij UWV binnengekomen zijn.
 • Voor de opleiding kan een door het ministerie van OCW erkend of branche-erkend diploma of certificaat behaald worden.
 • Met de aanvraag dien je een op naam gestelde factuur in of deel 2 (ingevuld) van het UWV aanvraagformulier plus opgave van de kosten zoals verklaard door NTI.
 • De subsidie kan slechts eenmaal worden aangevraagd gedurende de loop van de regeling. Alleen kosten die bij de eerste aanvraag worden gedeclareerd, worden (na toekenning) vergoed. Je kan bij de eerste aanvraag meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied opgeven, indien het maximale vergoedingsbedrag van € 2.500,- met één opleiding nog niet bereikt is.
 • Je hebt nog niet eerder een opleiding of EVC-traject gefinancierd gekregen vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.
 • De opleiding waarvoor je de vergoeding aanvraagt of de kosten voor het EVC-traject worden niet al (deels) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.

Hoe vraag je de subsidie aan?
Je kunt de volgende stappen volgen wanneer je via de scholingsvoucher subsidie wilt aanvragen:

 1. Plaats je cv op werk.nl.
 2. De aanvraag voor subsidie dien je in bij het UWV. Let op: De aanvraag moet uiterlijk binnen 14 dagen na de start van de opleiding bij UWV binnengekomen zijn.
 3. Deel 2 van het UWV aanvraagformulier voor de aanvraag scholingsvoucher wordt ingevuld door NTI. Wij sturen deel 2 ingevuld naar jou terug.
 4. Je schrijft je in voor de opleiding en ontvangt een inschrijfbevestiging per email. Deze bevestiging inclusief kostenoverzicht voeg je als bijlage toe bij de aanvraag.
 5. Je dient de volledige formulieren in bij het UWV.
 6. Binnen 8 weken hoor je of het UWV jouw aanvraag heeft goedgekeurd.
 7. Na 8 weken start jouw opleiding en ontvang je het lespakket, inclusief factuur. Mocht je geen goedkeuring hebben gekregen van het UWV, laat dit uiterlijk 6 dagen voor je startdatum aan ons weten d.m.v. een email naar studieadvies@nti.nl. Zend het bewijs van afkeuring mee en wij zullen de inschrijving kosteloos annuleren.