NTI Onderwijsdiensten

NTI Zakelijk biedt de mogelijkheid om studenten in te schrijven als extraneus. Dit houdt in dat deze studenten alleen gebruik maken van de mogelijkheid tot examens doen via NTI Zakelijk. Deze studenten kunnen geen gebruik maken van NTI-lesmaterialen, persoonlijke begeleiding door mentor, docent en stageadviseur, collegedagen en de digitale leeromgeving. Door gebruik te maken van de extraneusregeling behaalt de student een officieel diploma.