Werknemers leren van elkaar

Werknemers leren vaker met e-learning en meer van elkaar
Werknemers leren vaker met e-learning en meer van elkaar. E-learning als opleidingsvorm neemt snel in populariteit toe. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop er wordt geleerd. Dat blijkt uit onderzoek dat jaarlijks door NIDAP wordt uitgevoerd. Volgens 200 HR-managers uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven wordt er ook steeds meer geleerd door werknemers. Belangrijke trends anno 2016 zijn meer kennis met elkaar delen en het meer begeleiden en coachen van elkaar. De verwachting is dat het aantal deelnemers aan opleidingen en trainingen verder groeit in 2016.

Zorgsector loopt voorop
Vooral binnen de zorg zal digitaal leren sterk toenemen. Volgens werkgevers gaat dit ten koste van het klassikale leren. Het leren binnen financiële instellingen wordt aangedreven door veranderingen in wet- en regelgeving. Directies verwachten vooral dat investeren in e-learning betekent dat werknemers sneller met veranderingen kunnen meegaan. Maar de besparing op opleidingskosten speelt ook mee.

Incompany academy
Bijna de helft van de grotere organisaties heeft een eigen bedrijfsschool (academy). De verwachting is dat het zelf intern ontwikkelen van opleidingen verder zal toenemen. De ondervraagde werkgevers willen dat aanbieders van opleidingen en trainingen daar een actieve rol bij gaan spelen.

Bron: Executive-People