Verwachte opleidingen

In opdracht van vijf grote zorgverzekeraars heeft PLATO de eindtermen voor medische basiskennis en psychosociale basiskennis vastgesteld. Alle therapeuten en coaches in de complementaire zorgsector dienen het diploma van deze medische of psychosociale basiskennis opleiding te behalen om in aanmerking te blijven komen voor bekostiging vanuit de zorgverzekeraar.

CPION erkenning
Op basis hiervan van heeft Hogeschool NTI het opleidingstraject Medische basiskennis en Psychosociale basiskennis ontwikkeld. Deze opleidingstrajecten voldoen aan de eindtermen van PLATO en zullen door CPION geaccrediteerd worden. De opleidingen starten in april 2014. Lees hieronder alvast meer over de inhoud van de opleidingen.

Het opleidingstraject Medische basiskennis 
Voor de counsellor is medische basiskennis noodzakelijk. De kennis is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de mens in zijn totaliteit. Medische basiskennis is vooral belangrijk voor de gevolgen voor de cliënt in relatie tot de hulpverlening die door de counsellor geboden wordt. Grondige medische basiskennis stelt de counsellor in staat om een eventuele relatie tussen een lichamelijke aandoening en een psychosociaal probleem correct te herkennen en eventueel gericht te kunnen doorverwijzen. Bekijk hier het opleidingsprogramma.

Het opleidingstraject Psychosociale basiskennis 
de psychosociaal hulpverlener de cliënt te verwijzen naar een GZ-psycholoog of psychiater. Binnen deze module draait het om het niveau van herkenning/diagnose. Bij psychosociale hulpverlening moet er vooraf goed worden bekeken of de problematiek past binnen het werkgebied van de psychosociaal hulpverlener. Soms is het probleem veel groter/dieper dan de psychosociaal hulpverlener aankan of zelfs aan mag gaan. Wanneer er sprake is van ernstige psychopathologie, dan dient de psychosociaal hulpverlener de cliënt te verwijzen naar een GR-psycholoog of een psychiater. Bekijk hier het opleidingsprogramma.

Wilt u meer informatie of een studieadviesgesprek? Neem dan contact op met NTI Zakelijk via 088-1 630 600 of mail naar zakelijk@nti.nl.