Versterken inzetbaarheid

Mensen moeten zich snel en doelgericht kunnen omscholen, bijscholen en daarmee mobieler worden. Mensen die nu niet participeren, moeten geactiveerd worden. Niet door lange opleidingen maar door korte, gerichte maatwerkopleidingen. Private opleiders werken vraaggericht met innovatieve leermethodes die aansluiten op de wijze waarop volwassenen willen leren (e-learning, simulaties, mix van methoden) op tijden die zij willen (werkplek, avond, weekend) en gekoppeld aan hun dagelijkse (werk-)praktijk. Opleidingen zijn modulair van opzet en kunnen elke dag starten.

De krachtenbundeling tussen de NRTO en de Branche Vereniging voor e-Learning Technologie bedrijven (BVLT) heeft een forse boost gegeven aan kennisdeling en -ontwikkeling en er tevens voor gezorgd dat traditionele opleiders de technologie van online leren zijn gaan inzetten met als doel nog efficiëntere en effectievere opleidingen. Marktwerking én samenwerking leiden tot innovaties. De NRTO is regelmatig met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg over de rol van opleiden en ontwikkelen als het gaat om inzetbaarheid.

NTI Zakelijk heeft een groot aanbod praktijkgerichte opleidingen, bekijk snel de voordelen van een studie bij NTI. 

Bron: NRTO