Subsidie taalvaardigheid verlengd

De subsidieregeling voor werkgevers ‘Tel mee met Taal’ wordt met één jaar verlengd tot en met eind 2019! Het actieprogramma om laaggeletterdheid op de werkvloer terug te dringen ‘heeft de verwachtingen ruim overtroffen, daarom is besloten Tel mee met Taal een jaar voort te zetten,’ zegt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven.

Zet in op taal
Meer dan 700.000 werknemers hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Zonder voldoende taalbeheersing is verdere ontwikkeling van een medewerker vaak lastig. Als werkgever kunt u eenvoudig bijdragen aan de verbetering van taalvaardigheid van uw medewerkers. Betere taalvaardigheid betekent: minder ongelukken, meer tevredenheid bij werknemers en een hogere productiviteit. 

Subsidie voor werkgevers in 2018
Vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2018 kunt u een aanvraag doen voor de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’. Een taalscholing-programma voor uw medewerkers. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS u stimuleren te investeren in de taalvaardigheid van uw medewerkers. Investeren in medewerkers is immers investeren in het eigen bedrijf. Met de subsidie kunt u tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen, met een maximum van €1.500,-.

De subsidies zijn bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn. Denk hierbij aan Nederlands 2F of 3FNederlands foutloos schrijven en spreken of Schriftelijke CommunicatieBekijk hier alle Taalcursussen Nederlands.

De subsidie wordt verstrekt zolang er budget beschikbaar is. Wacht daarom niet te lang. Informeer naar de mogelijkheden om invulling te geven aan de subsidieregeling bij NTI. Neem contact op.