Plan voor technische opleidingen

Het vergroten van de instroom voor technische opleidingen

Om aan de toekomstige vraag uit het bedrijfsleven te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat 40% van de jongeren in 2020 voor een technische opleiding kiest. Er is de afgelopen jaren is er al veel in gang gezet en de groei van de instroom is zichtbaar. "Het is noodzakelijk dat deze instroom versnelt", aldus gedeputeerde Eddy van Hijum, in zijn functie als bestuurlijk trekker Landsdeel Oost. Dit is nodig om het tekort aan gekwalificeerd technisch personeel op te vangen. 

Dit is hét startmoment om de acties op het gebied van kiezen, leren en werken in de techniek uit te gaan voeren, meldt de provincie Overijssel. Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020: “Voldoende en goed opgeleid technisch personeel in Oost Nederland is een essentiële voorwaarde om voorbereid te zijn op de sterk toenemende vraag van het bedrijfsleven. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, robotica, 3D-printen, automatisering en biotechnologie nemen zo’n vlucht dat die van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt.”

In het Techniekpact Oost staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Het doel is het vergroten van de instroom in technische opleidingen en beroepen en verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De wensen van het bedrijfsleven staan daarbij centraal. Het plan omvat 30 acties waaronder het opleiden van mensen uit de praktijk tot techniekdocent, de verdere professionalisering van de huidige techniekdocenten en de toename van de instroom van meiden in de regionale opleidingscentra en het hoger onderwijs. Daarnaast moeten alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in 2020 een samenwerkingsverband hebben met het regionale bedrijfsleven.

Bron: NRTO.