Omscholing maakt werknemer gelukkiger

Werknemers mokken minder vaak over hun beroepskeuze dan vijf jaar geleden. En als ze ook nog kansen krijgen voor omscholing, zijn de mensen op de werkvloer nog gelukkiger. Dat blijkt uit onderzoek van Werksite.nl onder 1670 respondenten.
 
Het aantal Nederlanders dat spijt heeft van een beroeps- of studiekeuze is ten opzichte van 2008 fors afgenomen. In 2008 had 80 procent nog spijt, terwijl nu nog 57 procent van de Nederlanders achteraf beschouwd liever een andere studie of beroep had gekozen.

Crisis
De toegenomen tevredenheid over de eigen beroepskeuze heeft in grote mate te maken met de crisis, mits men een baan heeft.  47 procent van de respondenten is desondanks minder gelukkig met de huidige dienstbetrekking. De onzekerheid over het behoud van een baan brengt spanning met zich mee binnen bedrijven. Behoud van inkomen en een vast contract krijgt de voorkeur boven het starten van een nieuwe carrière.

Psychische klachten
Voor degenen die wel vinden dat ze het verkeerde vak hebben geleerd, kunnen de gevolgen ernstig zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Bij één vijfde van de respondenten leidt een verkeerde beroeps- of studiekeuze tot psychische klachten, bijvoorbeeld overspannenheid. 14 procent geeft aan het in de portemonnee te voelen, bijvoorbeeld omdat er geen geschikte baan is te vinden na het afronden van een opleiding. Vrouwen zijn actiever dan mannen met het oriënteren op hun loopbaan, concludeert Werksite.nl. Van dertigduizend deelnemers aan een beroepskeuzetest op Werksite.nl is 68,75 procent vrouw. Qua opleidingsniveau onderzoeken MBO’ers het vaakst hun beroepskeuze (47 procent).

Omscholing
Mogelijkheden tot omscholing maakt dat werknemers zich gelukkiger voelen in hun werk, maar in driekwart van de bedrijven wordt dit niet gefaciliteerd. Tom Spitters, directeur van Werksite.nl: “Werknemers durven lang niet altijd aan te kaarten dat ze geen uitdaging in hun werk meer zien. Dat is voor te stellen wanneer de toekomst van een bedrijf onzeker is. Tegelijk begint de economie weer aan te trekken en is het van belang om goed personeel aan boord te houden. Omscholing naar een profiel dat beter past bij de werknemer sluit daar op aan.”