Nederlanders leren graag

Nederlanders zijn een leergierig volk
Bijna 18 procent van de Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar heeft in 2014 een opleiding of cursus gevolgd voor hun werk of privé. Dat zijn 1,6 miljoen mensen. Daarmee doet Nederland het verrassend goed met een plek in de topvijf ‘levenslang lerenden’ van Europa. Alleen Frankrijk en de Scandinavische landen scoren hoger. Dat blijkt uit cijfers die het CBS deze week bekendmaakte.

Wat leren we zoal?
Onder ‘een leven lang leren’ valt al het onderwijs dat mensen tussen de 25 en 65 jaar volgen. Dat kunnen voltijd- of deeltijdopleidingen zijn op mbo, hbo, of wo-niveau. Maar ook die cursus Spaans of kunstgeschiedenis die mensen puur uit interesse in de avonduren hebben gedaan telt mee. Twintigers en dertigers doen vaker een opleiding of cursus dan ouderen. Jongeren moeten zich nog inwerken voor hun eerste baan en specifieke kennis en vaardigheden onder de knie krijgen. Onder deze groep zitten ook langstudeerders.

Bron: NRC