Leerrekening vervangt fiscale aftrekpost voor scholingskosten

Uit de plannen van het nieuwe kabinet blijkt dat er meer aandacht uit zal gaan naar het levenlang-lerenbeleid, met de nodige maatregelen. De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders met een startkwalificatie. Hiermee wil het kabinet stimuleren dat werknemers productief en gezond kunnen werken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd.

Bepaalde groepen werkenden, waaronder lager opgeleiden en ouderen, doen weinig aan bijscholing. Op dit moment is bijscholing van werknemers voor werkgevers fiscaal aftrekbaar. Met het nieuwe plan voor een individuele leerrekening wordt deze fiscale aftrekpost afgeschaft en is er een betere integratie van het beleid voor leven lang leren.  

Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een leven lang leren bij de invoering van deze scholingsregeling. Hierbij wordt ook de positie van de O&O-fondsen betrokken. Daarbij is het relevant dat mogelijkheden voor werkgevers worden verruimd om investeringskosten in de inzetbaarheid van werknemers binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Bron: www.hrpraktijk.nl