Geen scholing voor werkenden?

De meeste werkenden hebben de afgelopen drie jaar geen scholing gehad

Vier van de vijf werkenden in Nederland hebben de afgelopen drie jaar géén erkend certificaat behaald of opleiding/training gevolgd. Vooral de kwetsbare arbeidsmarktgroep 50-plussers heeft zichzelf het minst geschoold. Dit blijkt uit cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group onder ruim 7.000 personen in opdracht van het Jaarcongres Enjoy Employability.

Van de hogeropgeleiden en zzp’ers heeft respectievelijk 27 en 22% in de afgelopen drie jaar een opleiding gevolgd. Van de werklozen 14%, laagopgeleiden 12% en van de 50-plussers 14%.

Redenen voor scholing
Werkenden volgen opleidingen vooral om de huidige werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren (68%). 36% volgt vooral opleidingen omdat ze leuk zijn. En 32% heeft de afgelopen drie jaar een opleiding gevolgd om zich te ontwikkelen en meer kansen op de arbeidsmarkt op of buiten het eigen vakgebied te hebben. Met name werklozen kiezen voor opleidingen gericht op vergroting van hun arbeidskansen (48%). 50-Plussers kiezen het minst voor opleidingen die hun arbeidsmarktkans vergroten (29%).

Bron: HR Praktijk