Afschaffing WVA-onderwijs

In het regeerakkoord is opgenomen dat het WVA-Onderwijs wordt afgeschaft en vervangen wordt door een beter te richten subsidieregeling van OCW. Het voor de nieuwe regeling beschikbare budget wordt teruggebracht naar het niveau van 2007 (€ 200 miljoen). Zoals wij nu kunnen vaststellen zal deze wijziging per 2014 ingaan.

Op het moment van schrijven, 30 oktober 2012, is (helaas) niet meer informatie over deze geplande afschaffing van de WVA-onderwijs en de nieuwe onderwijssubsidieregeling beschikbaar. Tevens zijn de gevolgen voor de kabinetsplannen van het Belastingplan 2013 nog niet bekend. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Theo Esselbrugge van PwC. Zijn e-mailadres is theo.esselbrugge@nl.pwc.com.

Ook houden we de mogelijkheid open om een nieuw congres te organiseren met betrekking tot WVA-onderwijs. Wij houden u op de hoogte over de vorderingen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van WVA voor uw organisatie? Neem dan contact op met PwC via e-mail: theo.esselbrugge@pwc.com of NTI Zakelijk via zakelijk@nti.nl .