Voorwaarden ervaringen

Op het insturen van een ervaring zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Wanneer jouw ervaring wordt geplaatst, ontvang je een leuke attentie.
Het NTI behoudt zicht het recht voor om te bepalen of en welke ervaringen gebruikt worden.
Ervaringen zijn eigendom van het NTI. Met het inzenden van je ervaring geef je het NTI het recht om de ervaring in alle communicatie-uitingen te gebruiken.
Het NTI behoudt zich het recht voor om ervaringen tekstueel aan te passen.